Предоставяне на правото на ползване на програмни продукти със софтуерна осигуровка на Майкрософт за нуждите на ДП РВД | ДП РВД
13 Авг
2013

Предоставяне на правото на ползване на програмни продукти със софтуерна осигуровка на Майкрософт за нуждите на ДП РВД

Код: 
00222-2013-0020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на правото на ползване на програмни продукти със софтуерна осигуровка на Майкрософт за нуждите на ДП РВД"
Преписка идентификационен номер: 00222-2013-0020