Необходим е контрол | ДП РВД

Необходим е контрол

Макар въздушното пространство да е организирано и да има правила във въздуха, е необходимо някой да контролира всичко това. Някой, който помага всички полети да завършат благополучно.

Това са ръководителите на полети.

Ръководителите на полети са хората, които съдействат на екипажите на въздухоплавателните средства да изпълнят полета си, така както са го планирали от летището на излитане, по желания от тях маршрут и височина, до летището за кацане. Ръководителте на полети подпомагат екипажа при изпълнението на полета, както в нормали условия, така и в извънредни и аварийни ситуации.

Летищна контролна кула

Ръководителите на полети от летищната контролна кула наблюдават въздухоплавателните средства визуално или с обзорни системи.

Те са отговорни за обслужване на трафика по маневрената площ на летището и дават разрешения за излитане и кацане на въздухоплавателните средства.
 

Орган за контрол на подхода

Ръководителите на полети от органа за контрол на подхода осигуряват сепарация на въздушния трафик в летищните контролирани райони.

Те подреждат въздухоплавателните средства след излитане и преди кацане с помощта на обзорни средства, като при нужда могат да назначават и зони за изчакване.
 

Районен контролен център

Ръководителите на полети от районния контролен център осигуряват сепарация на въздушния трафик в контролираните райони. Те са отговорни за подреждане на полетите по въздушните трасета, като за това използват и обзорни системи.

Поради голямото количество на въздухоплавателните средства, тези райони се разделят на множество сектори, което позволява безопасното обслужване на по-голям брой полети едновременно.