На небето като на земята | ДП РВД

На небето като на земята

Въздухоплавателните средства стават все повече и повече. Небето започва да „отеснява“.

Появява се необходимостта от организация на въздушното пространство.

Човекът създава въздушните трасета по подобие на пътищата, които години наред е прокарвал на земята. Той разделя въздушното пространство на части, така както е постъпвал със своите ниви и имения. Така се появяват райони за полети на граждански или военни въздухоплавателни средства, забранени, ограничени и опасни зони и др.

Основна задача при организацията на въздушното пространство е да бъдат удовлетворени нуждите на всички ползватели – авиокомпании, военновъздушни сили, частли лица. Специалистите, отговорни за създаването на тази организация, се наричат дизайнери на въздушното пространство.

 

1988 г.

 

2018 г.