Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9049164
Дата на архивиране:
26.07.2018
Публична покана
Публикувано на 21.12.2015
0.06 MB
Документация за участие
Публикувано на 21.12.2015
0.46 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 21.12.2015
0.07 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 24.02.2016
0.07 MB
Договор
Публикувано на 24.02.2016
1.05 MB
Плащания - Договор No.71/23.02.2016
Обновено на 30.05.2016
0.01 MB