Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9051979
Публична покана
Публикувано на 01.04.2016
0.05 MB
Документация за участие
Публикувано на 01.04.2016
0.49 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 01.04.2016
0.07 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 10.05.2016
0.14 MB
Договор
Публикувано на 22.02.2018
0.34 MB