Възлагане чрез събиране на оферти

Идентификационен номер:
9062341
Дата на архивиране:
31.07.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 15.03.2017
0.04 MB
Документация за участие
Публикувано на 15.03.2017
1.13 MB
Образци към обявата
Публикувано на 15.03.2017
0.04 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 11.04.2017
0.18 MB
Договор
Публикувано на 02.05.2017
2.12 MB