Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0013
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016
0.47 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.04.2016
2.47 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.78 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.47 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 08.06.2016
0.1 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 21.07.2016
0.22 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 21.07.2016
0.19 MB