Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0009
Дата на архивиране:
19.02.2019
Решение за откриване
Публикувано на 14.04.2016
0.06 MB
Обявление
Публикувано на 14.04.2016
0.3 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.72 MB
Приложение № 1
Публикувано на 14.04.2016
0.03 MB
Приложение № 2
Публикувано на 14.04.2016
0.06 MB
Образци
Публикувано на 14.04.2016
0.09 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 24.06.2016
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
Публикувано на 24.06.2016
0.3 MB
Номер на преписка в АОП
Публикувано на 24.06.2016
0.06 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 17.08.2016
0.03 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 02.09.2016
0.61 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 02.09.2016
0.31 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 02.09.2016
0.17 MB
Договор № 415
Публикувано на 21.10.2016
0.94 MB
Договор № 414
Публикувано на 21.10.2016
1.61 MB
Договор № 413
Публикувано на 21.10.2016
0.31 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 24.10.2016
0.15 MB
Обявление за приключване на договор № 413 по обособена позиция 3
Публикувано на 09.08.2017
0.17 MB
Обявление за приключване на договор № 415 по обособена позиция 1
Публикувано на 19.02.2019
0.75 MB
Обявление за приключване на договор № 414 по обособена позиция 2
Публикувано на 19.02.2019
0.73 MB