Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9049245
Публична покана
Публикувано на 23.12.2015
0.09 MB
Документация за участие
Публикувано на 23.12.2015
0.26 MB
Образци към документацията
Публикувано на 23.12.2015
0.09 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 20.01.2016
0.08 MB
Договор
Публикувано на 02.03.2016
0.75 MB