Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2013-0033
Решение (FID: 4621)
Публикувано на 20.11.2013
0.07 MB
Обявление (FID: 4622)
Публикувано на 20.11.2013
0.28 MB
Документация за участие (FID: 4623)
Публикувано на 20.11.2013
0.81 MB
Приложения към Документацията за участие (FID: 4624)
Публикувано на 20.11.2013
1.8 MB
Отговори на въпроси (FID: 4686)
Публикувано на 09.12.2013
0.06 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти (FID: 4894)
Публикувано на 03.02.2014
0.04 MB
Информация за сключен договор (FID: 6021)
Публикувано на 10.11.2014
0.12 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.176/17.06.2014
Обновено на 10.11.2014
0.01 MB
Информация за датата и основанието на приключване или прекратяване на договора (FID: 7817)
Публикувано на 03.08.2015
0.08 MB