Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9049428
Дата на архивиране:
08.02.2019
Публична покана
Публикувано на 07.01.2016
0.06 MB
Документация за участие
Публикувано на 07.01.2016
0.68 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 07.01.2016
0.05 MB
Отговор на постъпили въпроси от участниците
Публикувано на 19.01.2016
0.07 MB
Отговор на постъпили въпроси от участниците
Публикувано на 21.01.2016
0.06 MB
Отговор на постъпили въпроси от участниците
Публикувано на 26.01.2016
0.09 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 01.03.2016
0.28 MB
Договор
Публикувано на 31.03.2016
0.99 MB