Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0011
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016
0.07 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.04.2016
0.2 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.9 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.12 MB
Протокол №1 от работата на комисията
Публикувано на 06.07.2016
0.12 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 12.07.2016
0.04 MB
Протокол №2 от работата на комисията
Публикувано на 04.08.2016
0.41 MB
Протокол №3 от работата на комисията
Публикувано на 04.08.2016
0.15 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 04.08.2016
0.06 MB
Договор
Публикувано на 07.09.2016
0.75 MB
Информация до АОП за сключен договор
Публикувано на 08.09.2016
0.11 MB
Информация до АОП за изпълнението на договора
Публикувано на 07.12.2016
0.14 MB