Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 20.08.2015
0.04 MB
Документация за участие
Публикувано на 20.08.2015
1.21 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 20.08.2015
0.03 MB
Решение за промяна на срока за подаване на оферти
Публикувано на 29.09.2015
0.04 MB
Решение за промяна на срока за подаване на оферти
Публикувано на 22.10.2015
0.04 MB