Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 23.12.2015
0.03 MB
Документация за участие
Публикувано на 23.12.2015
0.34 MB
Документация за участие
Публикувано на 23.12.2015
0.07 MB
Отговор на постъпили въпроси от участниците
Публикувано на 25.01.2016
0.06 MB