Услуги

Идентификационен номер:
00222-2014-0024
Решение за откриване на процедура (FID: 6140)
Публикувано на 12.12.2014
0.08 MB
Обявление (FID: 6141)
Публикувано на 12.12.2014
0.3 MB
Документация за участие в процедурата (FID: 6142)
Публикувано на 12.12.2014
0.7 MB
Образци към документацията за участие (FID: 6143)
Публикувано на 12.12.2014
0.03 MB
Уведомление относно извършване на оглед (FID: 6273)
Публикувано на 13.01.2015
0.04 MB
Протокол № 1 от работата на комисията (FID: 6339)
Публикувано на 26.01.2015
0.18 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти (FID: 6380)
Публикувано на 04.02.2015
0.05 MB
Протокол № 2 от работата на комисията (FID: 6414)
Публикувано на 12.02.2015
0.36 MB
Протокол № 3 от работата на комисията (FID: 6415)
Публикувано на 12.02.2015
0.42 MB
Решение за класиране и избор на изпълнител (FID: 6413)
Публикувано на 12.02.2015
0.1 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 2 (FID: 8178)
Публикувано на 24.03.2015
0.19 MB
Договор по позиция № 2 (FID: 6660)
Публикувано на 24.03.2015
3.54 MB
Информация за освобождаване на гаранция за участие (FID: 6713)
Публикувано на 30.03.2015
0.01 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 1 (FID: 7206)
Публикувано на 23.06.2015
0.13 MB
Договор по обособена позиция № 1 (FID: 7207)
Публикувано на 23.06.2015
2.61 MB
Информация за освобождаване на гаранция за участие (FID: 7373)
Публикувано на 01.07.2015
0.01 MB
Информация за освобождаване на гаранции за участие (FID: 7576)
Публикувано на 06.07.2015
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.186/18.06.2015
Обновено на 09.05.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.78/23.03.2015
Обновено на 30.05.2016
0.01 MB