Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9049014
Дата на архивиране:
26.07.2018
Публична покана
Публикувано на 15.12.2015
0.12 MB
Документация за участие
Публикувано на 15.12.2015
0.97 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 15.12.2015
0.07 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 16.02.2016
0.19 MB
Договор
Публикувано на 10.05.2016
0.88 MB
Договор
Публикувано на 11.05.2016
0.48 MB