Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9051580
Публична покана
Публикувано на 22.03.2016
0.09 MB
Документация за участие
Публикувано на 22.03.2016
1.15 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 22.03.2016
0.48 MB
Протокол от 27.04.2016 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците
Публикувано на 03.05.2016
0.49 MB
Договор № 216/08.06.2016 г.
Публикувано на 15.06.2016
0.45 MB