Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9049247
Публична покана
Публикувано на 23.12.2015
0.05 MB
Документация за участие
Публикувано на 23.12.2015
0.13 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 23.12.2015
0.04 MB
Писмени разяснения по документацията за участие
Публикувано на 29.12.2015
0.08 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 29.01.2016
0.15 MB
Договор
Публикувано на 28.04.2016
1.85 MB