Открита процедура

Идентификационен номер:
000222-2016-0012
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016
0.07 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.04.2016
0.26 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.8 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.12 MB
Решение за промяна
Публикувано на 17.05.2016
1.13 MB
Писмени разяснения по документацията за участие
Публикувано на 06.06.2016
0.05 MB
Протокол на комисията за разглеждане на документите в плик № 1
Публикувано на 17.06.2016
0.14 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 13.07.2016
0.04 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 18.08.2016
0.24 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 18.08.2016
0.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 18.08.2016
0.09 MB
Договор
Публикувано на 09.11.2016
1.59 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 09.11.2016
0.11 MB