Процедура на договаряне без обявление

Идентификационен номер:
00222-2013-0010
Становище от АОП (FID: 5825)
Публикувано на 07.11.2014
0.02 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 1 (FID: 6013)
Публикувано на 27.11.2014
0.18 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 2 (FID: 6014)
Публикувано на 27.11.2014
0.17 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.342/10.11.2014
Обновено на 27.04.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.223/15.08.2013
Обновено на 30.05.2016
0.01 MB
Информация за изпълнението на договор № 223/15.08.2013 г.
Публикувано на 16.02.2018
0.06 MB
Информация за изпълнението на договор № 342/10.11.2014 г.
Публикувано на 22.02.2018
0.18 MB