Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2015-0018
Решение за откриване на процедурата (FID: 8536)
Публикувано на 11.11.2015
0.15 MB
Обявление за обществена поръчка (FID: 8538)
Публикувано на 11.11.2015
0.57 MB
Документация за участие в процедурата (FID: 8539)
Публикувано на 11.11.2015
1.03 MB
Образци на документи към документацията за участие (FID: 8540)
Публикувано на 11.11.2015
0.09 MB
Решение за промяна
Публикувано на 08.12.2015
0.08 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 18.12.2015
0.11 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 11.01.2016
0.04 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 20.01.2016
0.07 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 20.01.2016
0.08 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 20.01.2016
0.04 MB
Договор
Публикувано на 07.04.2016
1.26 MB
Информация за сключен договор
Публикувано на 07.04.2016
0.08 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или връщане на гаранциите за участие
Обновено на 22.04.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.132/04.04.2016
Обновено на 30.05.2016
0.01 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано на 03.05.2019
1.3 MB