Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2015-0021
Дата на архивиране:
26.07.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 08.12.2015
0.06 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 08.12.2015
0.19 MB
Документация за участие
Публикувано на 08.12.2015
0.62 MB
Образци
Публикувано на 08.12.2015
0.06 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 25.01.2016
0.04 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 24.02.2016
0.09 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 24.02.2016
0.07 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 24.02.2016
0.07 MB
Гаранция за участие
Обновено на 31.03.2016
0.01 MB