Идентификационен номер:
00222-2016-0004
Дата на архивиране:
08.02.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 15.01.2016
0.07 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 15.01.2016
0.24 MB
Документация за участие
Публикувано на 15.01.2016
0.85 MB
Образци на документи към документацията за участие
Публикувано на 15.01.2016
0.07 MB
Протокол на комисията за разглеждане на документите в плик № 1
Публикувано на 16.03.2016
0.06 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 28.03.2016
0.08 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или връщане на гаранциите за участие
Обновено на 22.04.2016
0.01 MB