Процедура на договаряне без обявление

Идентификационен номер:
00222-2016-0002
Дата на архивиране:
08.02.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 08.01.2016
0.14 MB
Документация за участие
Публикувано на 08.01.2016
0.64 MB
Договор по позиция 1
Публикувано на 19.02.2016
0.74 MB
Договор по позиция 2
Публикувано на 19.02.2016
0.49 MB
Информация до АОП за сключен договор
Публикувано на 19.02.2016
0.09 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.47/12.02.2016
Обновено на 16.03.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.48/12.02.2016
Обновено на 27.04.2016
0.01 MB
Информация до АОП за изпълнението на договор по Обособена позиция № 2
Публикувано на 14.03.2017
0.22 MB
Информация до АОП за изпълнението на договор по Обособена позиция № 1
Публикувано на 30.03.2017
0.18 MB