Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0003
Дата на архивиране:
13.03.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 12.01.2016
0.05 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 12.01.2016
0.22 MB
Документация за участие в процедурата
Публикувано на 12.01.2016
0.66 MB
Образци на документи към документацията за участие
Публикувано на 12.01.2016
0.12 MB
Технически спецификации
Публикувано на 12.01.2016
0.04 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 17.02.2016
0.1 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 29.02.2016
0.03 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 16.03.2016
0.07 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 16.03.2016
0.08 MB
Решение за класиране
Публикувано на 16.03.2016
0.05 MB
Договор
Публикувано на 06.04.2016
0.33 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или връщане на гаранциите за участие
Обновено на 12.04.2016
0.01 MB
Информация за сключен договор
Публикувано на 07.07.2016
0.08 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 16.12.2016
0.07 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 16.12.2016
0.08 MB
Допълнително споразумение № 1
Публикувано на 16.12.2016
0.25 MB
Информация за сключен договор
Публикувано на 02.02.2017
0.09 MB
Допълнително споразумение № 2
Публикувано на 08.02.2017
0.21 MB
Информация за сключен договор
Публикувано на 08.02.2017
0.08 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано на 13.03.2018
0.64 MB