Идентификационен номер:
00222-2013-0029
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 16.09.2013
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 16.09.2013
0.37 MB
Писмени разяснения по документацията за участие
Публикувано на 07.10.2013
0.05 MB
Писмени разяснения по документацията за участие
Публикувано на 08.10.2013
0.4 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 03.12.2013
0.07 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.372/30.12.2013
Обновено на 16.12.2014
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.12/10.01.2014
Обновено на 19.02.2015
0.01 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение на - Договор No.372/30.12.2013
Обновено на 17.03.2015
0.01 MB