Рамково споразумение

Идентификационен номер:
00222-2014-0013
Документация за участие (FID: 5302)
Публикувано на 18.06.2014
0.55 MB
Решение (FID: 5303)
Публикувано на 18.06.2014
0.07 MB
Обявление (FID: 5304)
Публикувано на 18.06.2014
0.31 MB
Приложения към документацията за участие в процедурата (FID: 5305)
Публикувано на 18.06.2014
0.18 MB
Отговор на въпрос 1 (FID: 5413)
Публикувано на 22.07.2014
0.24 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти (FID: 5502)
Публикувано на 15.08.2014
0.04 MB
Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията (FID: 8184)
Публикувано на 01.10.2014
0.93 MB
Решение за класиране и определяне на потенциалните изпълнители (FID: 8185)
Публикувано на 01.10.2014
0.06 MB
Информация за сключени рамкови споразумения (FID: 8183)
Публикувано на 07.11.2014
0.23 MB
Рамково споразумение № 327/03.11.2014 г. (FID: 7804)
Публикувано на 07.11.2014
2.52 MB
Рамково споразумение № 328/03.11.2014 г. (FID: 7805)
Публикувано на 07.11.2014
4.04 MB
Рамково споразумение № 329/03.11.2014 г. (FID: 7806)
Публикувано на 07.11.2014
2.48 MB
Информация за върнати гаранции за участие (FID: 6114)
Публикувано на 10.12.2014
0.01 MB
Информация за сключен договор № 134/05.05.2015 г. (FID: 7239)
Публикувано на 08.05.2015
0.13 MB
Договор № 134/05.05.2015 г. (FID: 7240)
Публикувано на 08.05.2015
1.57 MB
Информация за сключен договор № 226/14.07.2015 г. (FID: 7681)
Публикувано на 17.07.2015
0.14 MB
Договор № 226/14.07.2015 г. (FID: 7682)
Публикувано на 17.07.2015
4.92 MB
Информация за сключен договор № 227/14.07.2015 г. (FID: 7683)
Публикувано на 17.07.2015
0.15 MB
Договор № 227/14.07.2015 г. (FID: 7684)
Публикувано на 17.07.2015
2.52 MB
Решение за класиране № РД-29-230/09.04.2015 г. (FID: 7807)
Публикувано на 03.08.2015
0.07 MB
Решение за класиране № РД-29-342/25.05.2015 г. (FID: 7808)
Публикувано на 03.08.2015
0.11 MB
Решение за класиране № РД-29-373/04.06.2015 г. (FID: 7809)
Публикувано на 03.08.2015
0.07 MB
Решение за класиране № РД-29-443/03.07.2015 г. (FID: 7810)
Публикувано на 03.08.2015
0.06 MB
Информация за сключен договор № 308/02.09.2015 г. (FID: 8065)
Публикувано на 03.09.2015
0.14 MB
Договор № 308/02.09.2015 г. (FID: 8066)
Публикувано на 03.09.2015
2.68 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение (FID: 8465)
Публикувано на 02.11.2015
0.01 MB
Плащания - Договор No.226/14.07.2015
Обновено на 04.11.2015
0.01 MB
Решение за класиране № РД-28-1797/18.11.2015 г. (FID: 8570)
Публикувано на 18.11.2015
0.07 MB
Договор № 2/ 04.01.2016 г.
Публикувано на 05.01.2016
0.99 MB
Информация за сключен Договор № 2/ 04.01.2016 г.
Публикувано на 05.01.2016
0.09 MB
Плащания - Договор No.227/14.07.2015
Обновено на 07.01.2016
0.01 MB
Решение за класиране № РД-28-78/01.02.2016 г.
Публикувано на 01.02.2016
0.05 MB
Плащания - Договор No.308/02.09.2015
Обновено на 23.03.2016
0.01 MB
Плащания - Договор No.134/05.05.2015
Обновено на 30.03.2016
0.01 MB
Плащания - Договор No.2/04.01.2016
Обновено на 30.03.2016
0.01 MB
Решение за класиране № РД-28-329/14.05.2016 г.
Публикувано на 14.05.2016
0.09 MB
Договор № 279/2016 към рамково споразумение № 327/03.11.2014 г.
Публикувано на 04.07.2016
1.18 MB
Информация за сключен договор № 279/04.07.2016 г.
Публикувано на 04.07.2016
0.08 MB
Решение за класиране № РД-28-459/05.07.2016 г.
Публикувано на 05.07.2016
0.06 MB
Договор № 319/08.08.2016 г.
Публикувано на 09.08.2016
1.34 MB
Информация за сключен договор № 319/08.08.2016 г.
Публикувано на 09.08.2016
0.08 MB
Решение за класиране № РД-28-564/18.08.2016 г.
Публикувано на 18.08.2016
0.08 MB
Договор № 373/16.09.2016 г
Публикувано на 20.09.2016
4.42 MB
Информация за сключен договор № 373/16.09.2016 г
Публикувано на 20.09.2016
0.09 MB
Решение за класиране № РД-28-255/12.04.2017 г.
Публикувано на 12.04.2017
0.09 MB
Решение № РД-28-288/26.04.2017 г. за преустановяване избора на изпълнител
Публикувано на 27.04.2017
0.06 MB
Договор № 279/12.07.2017 г.
Публикувано на 18.07.2017
1.56 MB
Информация за сключен договор № 279/12.07.2017 г.
Публикувано на 18.07.2017
0.08 MB
Решение за класиране № РД-28-551/09.08.2017 г.
Публикувано на 09.08.2017
0.05 MB
Решение за класиране № РД-28-554/09.08.2017 г.
Публикувано на 09.08.2017
0.11 MB
Решение за класиране № РД-28-555/09.08.2017 г.
Публикувано на 09.08.2017
0.1 MB
Решение за класиране № РД-28-556/09.08.2017 г.
Публикувано на 09.08.2017
0.13 MB
Договор № 361/15.09.2017 г.
Публикувано на 19.09.2017
1.41 MB
Информация за сключен договор № 361
Публикувано на 19.09.2017
0.08 MB
Договор № 362/15.09.2017 г.
Публикувано на 19.09.2017
1.3 MB
Информация за сключен договор № 362
Публикувано на 19.09.2017
0.08 MB
Договор № 363/15.09.2017 г.
Публикувано на 19.09.2017
1.44 MB
Информация за сключен договор № 363
Публикувано на 19.09.2017
0.08 MB
Договор № 405/13.10.2017 г.
Публикувано на 13.10.2017
2.77 MB
Информация за сключен договор № 405/13.10.2017 г.
Публикувано на 13.10.2017
0.09 MB
Информация за изпълнението на договор № 2/04.01.2016 г.
Публикувано на 05.02.2018
0.4 MB
Информация за изпълнението на договор № 134/05.05.2015 г.
Публикувано на 27.03.2018
0.45 MB
Решение № РД-28-203/02.04.2018 г. за преустановяване избора на изпълнител
Публикувано на 02.04.2018
0.05 MB
Информация за изпълнението на договор № 227/14.07.2015 г.
Публикувано на 25.04.2018
0.36 MB
Информация за изпълнението на договор № 319/08.08.2016 г.
Публикувано на 03.07.2018
0.45 MB
Допълнително споразумение № 340/11.07.2018 г. към Договор № 308/02.09.2015 г.
Публикувано на 16.07.2018
0.64 MB
Обявление за изменение на договор № 308/02.09.2018 г.
Публикувано на 16.07.2018
0.42 MB
Допълнително споразумение № 384/30.07.2018 г. към Договор № 279/12.07.2017 г.
Публикувано на 31.07.2018
0.07 MB