Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2012-0019
Писмо ( цени ) (FID: 4098)
Публикувано на 17.07.2013
0.03 MB
Обявление (FID: 4099)
Публикувано на 17.07.2013
0.01 MB
Решение (FID: 4100)
Публикувано на 17.07.2013
0.01 MB
Въпроси и отговори (FID: 4101)
Публикувано на 17.07.2013
0.03 MB
Документация (FID: 4102)
Публикувано на 17.07.2013
0.51 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 1 (FID: 6023)
Публикувано на 27.11.2014
0.11 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 2 (FID: 6024)
Публикувано на 27.11.2014
0.11 MB
Информация за приключване на договор по обособена позиция № 2 (FID: 7481)
Публикувано на 03.07.2015
0.09 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение по обособена позиция № 1 (FID: 7581)
Публикувано на 06.07.2015
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.42/20.12.2013
Обновено на 13.07.2015
0.01 MB
Информация за приключване на договор по обособена позиция № 1 (FID: 7751)
Публикувано на 29.07.2015
0.09 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение по обособена позиция № 2 (FID: 7829)
Публикувано на 04.08.2015
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.176/18.06.2013
Обновено на 18.08.2015
0.01 MB