Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2013-0005
Решение (FID: 3143)
Публикувано на 20.05.2013
0.06 MB
Обявление (FID: 3144)
Публикувано на 20.05.2013
0.21 MB
Документация (FID: 3145)
Публикувано на 20.05.2013
2.06 MB
Уведомление за отваряне на цени (FID: 3146)
Публикувано на 20.05.2013
0.04 MB
Информация за сключен договор (FID: 6022)
Публикувано на 27.11.2014
0.11 MB
Споразумение към Договор № 215/2013 г. (FID: 7679)
Публикувано на 17.07.2015
0.05 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.215/02.08.2013
Обновено на 03.08.2015
0.01 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение (FID: 7862)
Публикувано на 07.08.2015
0.01 MB
Информация за датата и основанието на приключване или прекратяване на договора (FID: 7876)
Публикувано на 10.08.2015
0.1 MB