Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2013-0008
Дата на архивиране:
20.02.2018
решение (FID: 3125)
Публикувано на 20.05.2013
0.72 MB
обявление (FID: 3126)
Публикувано на 20.05.2013
3.18 MB
документация (FID: 3127)
Публикувано на 20.05.2013
1.88 MB
график за извършване на огледи (FID: 3128)
Публикувано на 20.05.2013
0.03 MB
Отговор на въпроси 1 (FID: 3177)
Публикувано на 22.05.2013
0.16 MB
Отговор на въпроси 2 (FID: 3184)
Публикувано на 22.05.2013
0.04 MB
Информация за обществената поръчка (FID: 3195)
Публикувано на 27.05.2013
0.08 MB
Уведомление (FID: 3196)
Публикувано на 28.05.2013
0.03 MB
Решение за промяна (FID: 3801)
Публикувано на 16.07.2013
0.18 MB
Информация за удължаване на срокове на поръчката (FID: 3802)
Публикувано на 16.07.2013
0.04 MB
Информация за отваряне на ценови оферти (FID: 4514)
Публикувано на 22.10.2013
0.04 MB
Обявление за възложена поръчка (FID: 6028)
Публикувано на 27.11.2014
0.13 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.227/01.08.2014
Обновено на 27.04.2016
0.01 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано на 08.02.2018
0.11 MB