Идентификационен номер:
00222-2013-0009
Информация до АОП за сключен договор
Публикувано на 01.10.2014
0.19 MB
Плащания - Договор No.197/23.07.2013
Обновено на 09.05.2016
0.01 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано на 20.02.2019
0.14 MB