Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2012-0021
Дата на архивиране:
25.04.2018
Решение (FID: 237)
Публикувано на 28.11.2012
0.1 MB
Обявление за обществена поръчка (FID: 238)
Публикувано на 28.11.2012
0.3 MB
Документация (FID: 239)
Публикувано на 28.11.2012
1.85 MB
Договор по обособена позиция № 2 (FID: 5783)
Публикувано на 30.10.2014
0.44 MB
Договор по обособена позиция № 3 (FID: 5784)
Публикувано на 30.10.2014
0.43 MB
Договор по обособена позиция № 5 (FID: 5785)
Публикувано на 30.10.2014
0.44 MB
Договор по обособена позиция № 1 (FID: 5927)
Публикувано на 14.11.2014
0.42 MB
Договор по обособена позиция № 4 (FID: 5928)
Публикувано на 14.11.2014
0.43 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.130/17.04.2013
Обновено на 23.03.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.129/17.04.2013
Обновено на 23.03.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.124/16.04.2013
Обновено на 29.04.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.123/16.04.2013
Обновено на 29.04.2016
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.125/16.04.2013
Обновено на 30.05.2016
0.01 MB
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция № 1
Публикувано на 25.04.2018
0.39 MB
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция № 2
Публикувано на 25.04.2018
0.4 MB
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция № 3
Публикувано на 25.04.2018
0.38 MB
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция № 4
Публикувано на 25.04.2018
0.4 MB
Информация за изпълнението на договор по обособена позиция № 5
Публикувано на 25.04.2018
0.39 MB