Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2018-0039
Дата на архивиране:
27.02.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 08.10.2018
0.62 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 08.10.2018
2.9 MB
Документация за участие
Публикувано на 08.10.2018
0.86 MB
Раздел XII от Документацията - Технически изисквания
Публикувано на 08.10.2018
0.18 MB
Раздел XIV от Документацията - Образци
Публикувано на 08.10.2018
0.06 MB
Образец № 8 - еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 08.10.2018
0.08 MB
Образец № 8 - еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 08.10.2018
0.11 MB
Протокол №1 от работата на комисията
Публикувано на 17.01.2019
0.33 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 25.01.2019
0.15 MB
Протокол №2 от работата на комисията
Публикувано на 11.02.2019
0.42 MB
Протокол №3 от работата на комисията
Публикувано на 11.02.2019
0.3 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 11.02.2019
0.78 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 11.02.2019
0.26 MB
Обявление за възлагане на поръчка (чл. 26, ал. 1, т 2 при прекратяване на процедурата)
Публикувано на 27.02.2019
1.86 MB
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Публикувано на 12.07.2019