Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Дата на архивиране:
10.01.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 11.06.2018
0.14 MB
Документация за участие
Публикувано на 11.06.2018
0.35 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 11.06.2018
0.02 MB