Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9074119
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 21.03.2018
0.12 MB
Документация за участие
Публикувано на 21.03.2018
2.54 MB
Образци към документацията
Публикувано на 21.03.2018
0.03 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 02.04.2018
0.11 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 13.04.2018
1.57 MB
Договор
Публикувано на 27.04.2018
7.56 MB