Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0034
Дата на архивиране:
27.02.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 01.10.2018
0.63 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 01.10.2018
2.96 MB
Документация за участие
Публикувано на 01.10.2018
0.58 MB
Раздел XI от Документацията - Технически изисквания
Публикувано на 01.10.2018
0.15 MB
Раздел XII от Документацията - Оценка на офертите
Публикувано на 01.10.2018
0.12 MB
Раздел XIII от Документацията - Образци
Публикувано на 01.10.2018
0.08 MB
Образец №9 - еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 01.10.2018
0.08 MB
Образец №9 - еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 01.10.2018
0.1 MB
Протокол №1 от работата на комисията
Публикувано на 21.12.2018
0.65 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 28.01.2019
0.15 MB
Протокол №2 от работата на комисията
Публикувано на 08.02.2019
0.89 MB
Протокол №3 от работата на комисията
Публикувано на 08.02.2019
0.37 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 08.02.2019
1.62 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 08.02.2019
0.3 MB
Обявление за възлагане на поръчка (чл. 26, ал. 1, т 2 при прекратяване на процедурата)
Публикувано на 27.02.2019
1.97 MB