Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0011
Дата на архивиране:
26.06.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.05.2018
0.5 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.05.2018
0.41 MB
Документация за обществена поръчка
Публикувано на 14.05.2018
0.85 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация
Публикувано на 14.05.2018
0.5 MB
Приложение № 2 към Документацията - Методика за оценка на офертите
Публикувано на 14.05.2018
0.37 MB
Приложение № 3 към Документацията - Проект на договор
Публикувано на 14.05.2018
0.74 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 14.05.2018
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 14.05.2018
0.1 MB
Приложение № 4 - Образци към Документацията
Публикувано на 14.05.2018
0.13 MB
Решение № РД-28-368/06.06.2018 г. за прекратяване на процедурата
Публикувано на 06.06.2018
0.25 MB
Обявление за възложена поръчка (за прекратяване на процедурата)
Публикувано на 26.06.2018
0.38 MB