Възлагане чрез събиране на покани

Идентификационен номер:
9069320
Дата на архивиране:
08.02.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 16.10.2017
0.14 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 16.10.2017
2.49 MB
Образци към обявата
Публикувано на 16.10.2017
0.08 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 12.12.2017
0.32 MB
Договор
Публикувано на 16.02.2018
6.97 MB