Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2017-0031
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 28.12.2017
0.2 MB
Обявление за поръчка
Публикувано на 28.12.2017
0.28 MB
Документация за обществената поръчка
Публикувано на 28.12.2017
1.23 MB
Образци към документацията за обществената поръчка
Публикувано на 28.12.2017
0.07 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП изх. № 70-00-1/12.01.2018 г.
Публикувано на 12.01.2018
0.11 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП изх. № 70-00-3/26.01.2018 г.
Публикувано на 26.01.2018
0.11 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП изх. № 70-00-5/29.01.2018 г.
Публикувано на 29.01.2018
0.14 MB
Решение № РД-28-86/02.02.2018 г. за прекратяване на процедурата
Публикувано на 02.02.2018
0.12 MB
Обявление за възложена поръчка (за прекратяване на процедурата)
Публикувано на 14.02.2018
0.25 MB