Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Дата на архивиране:
15.07.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 01.11.2017
0.41 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 01.11.2017
9 MB
Образци към обявата
Публикувано на 01.11.2017
0.05 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 13.11.2017
0.42 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 21.12.2017
1.86 MB
Договор за изпълнение по обособена позиция № 1 „Изработване и доставка на печатни материали“
Публикувано на 02.01.2018
0.79 MB
Договор за изпълнение по обособена позиция № 2 „Изработване и доставка на календари, настолни календари, блокноти и корпоративни поздравителни картички за Коледа и Нова година“
Публикувано на 02.01.2018
0.78 MB
Договор за изпълнение по обособена позиция № 3 „Изработване и доставка на рекламни материали“
Публикувано на 04.01.2018
0.46 MB