Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0010
Дата на архивиране:
06.06.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016
0.07 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.04.2016
0.24 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.84 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.07 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 08.06.2016
0.08 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 13.06.2016
0.04 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 22.06.2016
0.1 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 22.06.2016
0.07 MB
Решение за класиране и определяне на изпълнител
Публикувано на 22.06.2016
0.05 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 26.08.2016
0.11 MB
Договор
Публикувано на 26.08.2016
0.64 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано на 06.06.2019
0.57 MB