Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2016-0007
Дата на архивиране:
26.07.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016
0.06 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 14.04.2016
0.2 MB
Документация за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.61 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 14.04.2016
0.06 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценовите оферти
Публикувано на 02.06.2016
0.04 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 15.06.2016
0.06 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 15.06.2016
0.09 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 15.06.2016
0.06 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 26.07.2016
0.07 MB
Договор
Публикувано на 26.07.2016
0.5 MB