01 Окт
2014

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЧЛ. 8Б ОТ ЗОП

Правила за възлагане и изпълнение на обществени поръчки по ЗОП в ДП РВД

Правила за възлагане и изпълнение на обществени поръчки по ЗОП в ДП РВД
Публикувано на 01.10.2014
1.86 MB