Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

16 Ное
2016

Доставка на измервателна апаратура, разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на портативен спектрален анализатор до 18 GHz с трекинг генератор, 55 000,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 - Доставка на преносим анализатор на фидери и антени, 34 000,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 - Доставка на комуникационен анализатор на 2 МВ цифрови линии, 12 000,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 - Доставка на Lan tester (copper & fiber optic), 6 000,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 5 - Доставка на тестер, включващ нивоизмерител и нивогенератор, 25 000,00 лв без ДДС; Обособена позиция № 6 - Доставка на цифрови мултимери, 46 000,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 7 - Доставка на термокамери, 38 000,00 лв. без ДДС Обособена позиция № 8: Доставка на RLC измервател – 1 бр., 1 000,00 лв. без ДДС Обособена позиция № 9: Доставка на лабораторен захранващ блок – 1 бр., 1 500,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 10: Доставка на регистратор на напрежение и ток – 1 бр., 1 500,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 11: Доставка на локатор на силови и комуникационни кабели – 1 бр., 16 500,00 лв. без ДДС Обособена позиция № 12: Доставка на коаксиални конектори и лайтинг протектори – 30 бр., 3 500,00 лв. без ДДС.