DANUBE FAB и SESAR партньори на Световния конгрес за УВД в Мадрид | ДП РВД
09 Мар
2018

DANUBE FAB и SESAR партньори на Световния конгрес за УВД в Мадрид

DANUBE FAB си партнира със SESAR в серия от срещи за трансформиране на управлението на въздушното движение по време на Световния конгрес за УВД в Мадрид и показа решения, доставени и внедрени из цяла Европа в полза на управлението на въздушното движение на континента.  

Специалистите на BULATSA и ROMATSA представиха различни проекти, свързани със SESAR, в рамките на конгресната обиколка на SESAR. Те предоставят решения в областта на разгръщането на УВД, като модернизиране на системите за УВД за поддържане на модерни концепции, модернизирано обслужване на въздушното движение, свързване, комуникиране, споделяне: модернизиране на технологии в УВД, доставяне на утрешната платформа за УВД и изграждане на мрежа, ориентирана към потребителите.

На форума DANUBE FAB представи осъществяването на следните проекти, свързани с решения на SESAR: проект 2015_174_AF5 „Предимства и приложения на Новите паневропейски мрежови услуги (NewPens)“, проект за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране през нощта (SEEN FRA) в Югоизточна Европа, проект 2015_217_AF4 „Инструмент за оценяване сложността на трафика (tCAT)“, проект 2014-EU-TM-0136-M „Пилотна платформа за услуги за достъп до данни от OPMET (ECAC), (METAR, TAF, SIGMET) във формат WXXM в ROMATSA”, и проект 2016_062_AF5 за начално внедряване на SWIM – създаване на локален център за оперативна сигурност в BULATSA.

Всички проекти, с изключение на SEEN FRA, се финансират от ЕС съгласно различни тръжни програми.