Съвета на ДАНО и Управителния съвет на DANUBE FAB заседаваха в Букурещ | ДП РВД
22 Апр
2016

Съвета на ДАНО и Управителния съвет на DANUBE FAB заседаваха в Букурещ

Представители на ръководствата на румънския доставчик на аеронавигационно обслужване (ДАНО) - ROMATSA, и ДП РВД проведоха в Букурещ на 20 и 21 април седмото заседание на Съвета на ДАНО и Управителния съвет на функционалния блок въздушно пространство (ФБВП) DANUBE FAB.

Съпредседателите на Съвета от двете организации обсъдиха важността на съвместния ангажимент за ефективно организиране на управлението на въздушното движение във въздушното пространство на DANUBE FAB. Отчетени бяха и усилията за оптимизиране на трасовата мрежа във връзка с предвижданите значителни увеличения на обслужвания въздушни трафик през летния сезон на 2016 г.

Представителите на двата ДАНО са удовлетворени от дългогодишните отношения в рамките на ФБВП и си пожелаха ползотворното сътрудничество да продължи и  да се запази тенденцията за подобряване на обслужването на въздушното пространство на DANUBE FAB.

В срещите взе участие и г-н Алан Зиберт, главен икономист от SESAR Joint Undertaking (SJU), който представи развитията по SESAR и бъдещите приоритети, както и потенциалните възможности за DANUBE FAB. Toй също така отбеляза, че засилването на връзките между SJU и функционалните блокове въздушно пространство е сред приоритетните дейности за SJU.