Социалният консултативен форум на DANUBE FAB проведе заседание в Румъния | ДП РВД
27 Май
2016

Социалният консултативен форум на DANUBE FAB проведе заседание в Румъния

Социалният консултативен форум на Функционалния блок въздушно пространство (ФБВП) DANUBE FAB проведе единайсето заседание в Румъния на 26 май. Форумът обсъди възможностите за подобряване на диалога между социалните партньори и доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) на двете страни - ROMATSA и BULATSA, и разрешаването на социалните проблеми в рамките на DANUBE FAB.

Заседанието бе съпредседателствано от генералните директори на двата ДАНО Фаника Карну и Георги Пеев, които насърчиха активното участие на социалните партньори в дискусиите, подчертавайки важността на социалния диалог и извършените оперативни промени.

Сред основните теми на форума бяха ефективността на трансграничните сектори на функционалния блок и развитието на инициативата Free Route airspace (Въздушно пространство за свободно планиране), изпълнението на Плана за ефективност на DANUBE FAB за втория референтен период (2015-2019), съвместни обществени поръчки, технически и инфраструктурни проекти.

Проведени бяха дискусии за последиците от извършената реорганизация на въздушното пространство над Черно море, която ще доведе до значително увеличаване на капацитета в региона и допълнително натоварване на ръководителите на полети през летния сезон. Следващата среща на Социалния консултативен форум ще се проведе през втората половина на 2016 г. в България.