Ръководствата на BULATSA и M-NAV се срещнаха в София | ДП РВД
03 Ное
2017

Ръководствата на BULATSA и M-NAV се срещнаха в София

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев проведе работна среща в София с новия управленски екип на доставчика на аеронавигационно обслужване на Република Македония – M-NAV и Генералния директор Николче Тасески. Двамата обсъдиха актуалните проекти и планове за развитие и модернизация на системите за аеронавигационното обслужване в двете държави. Представителите на BULATSA споделиха опита си в организационното и технологично развитие и участие в международни проекти в рамките на SESAR.

Македонската делегация прояви интерес към работата на функционалния блок въздушно пространство DANUBE FAB. Обсъдиха се процесите по създаването на DANUBE FAB, функционирането, целите, структурата и управителните органи и възможностите за разширяване на функционалния блок към съседни държави.

Двете страни се договориха за следващи действия и продължаване на съвместната работа в управлението на безопасността, киберсигурността, ефективността на АНО и др.