Ръководителите на ДАНО се срещнаха в Брюксел | ДП РВД
07 Фев
2017

Ръководителите на ДАНО се срещнаха в Брюксел

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев се срещна с ръководителите на европейските доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) на стратегически семинар на Европейския комитет на изпълнителните директори в Брюксел.

Под формата на интерактивен дебат бяха разгледани сценарии за бъдещето на ДАНО и предизвикателствата, които могат да се появят във връзка с новите технологии, бума в използването на дронове и развитието на регулативния контекст при предоставянето на аеронавигационно обслужване в Европа.

На срещата се обсъди влиянието на Схемата за ефективност върху работата на ДАНО и опитът от досегашното прилагане, като се набелязаха препоръки за по-добрата работа през третия референтен период от 2020 до 2024.

Схемата за ефективност в Единното европейско небе е установена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции. Тя има за цел устойчивото развитие на системата за въздушен транспорт чрез подобряване на цялостната ефективност на аеронавигационното обслужване в ключовите области за ефективността — безопасност, околна среда, капацитет и ефективност на разходите, в съответствие с рамката за ефективност на Европейския генерален план за управление на въздушното движение (УВД) и с приоритет върху безопасността.