Промени в организацията на въздушното пространство | ДП РВД
29 Май
2017

Промени в организацията на въздушното пространство

Промени в организацията на въздушното пространство, касаещи полетите по правилата за визуални полети (ПВП) влязоха в сила от 25.05.2017 година.  Те се отнасят за летищата в София, Варна, Бургас и летателна площадка Лесново.

Измененията бяха представени от BULATSA на консултативна среща с представители на авиацията с общо предназначение. В срещата взеха участие ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Асоциацията на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България (АОПА), Асоциацията на свръхлеката авиация в България (АСАБ), организации за летателно обучение, собственици на летателни площадки и други.

За повече информация вижте прикачения файл.

Промени при полетите по правилата за визуални полети от 25 май 2017 г.
2.74 MB
VFR chart
1.22 MB